Billard

Tilmeldingen til turneringsholdene er bindende! Hvis der meldes fra, efter tilmeldingsfristen, og holdet nedlægges, er det holdets/spillerens ansvar at betale boden (1500 kr.)  til forbundet!
Keglebillard 2 Mands hold Vest
Pulje 9

122234   Kim Sejdelin Rasmussen  3,92

122355  Hans Kristoffersen  3,57

Pulje 11

122256  Steen Christiansen  5,26

123659 Bo Jørgensen  3,6

+ Diverse afløsere!

Keglebillard Oldboys Vest
Pulje 27

123190  Søren Andersen  6,30

119852  Søren Melin  5,70

122441  Flemming Lavsen  2,99

123660 Mogens Hjeresen  2,25

Reserve: 122254 Steen Bach Soltau  5,61

Keglebillard Oldboys 2 Mands hold Vest 
Pulje 3

122441  Flemming Lavsen  2,99

122657  Kurt Christoffersen  2,97

Keglebillard serie 3 Vest
Pulje 16

 

122234 Kim Sejdelin Rasmussen  3,92

122355 Hans Kristoffersen  3,57

122441 Flemming Lavsen 2,99

123161 Elin Lavsen 1,85